Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam H Ballemans
Plaats Culemborg
Datum 17 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
uitgifte 3,5 GHz is voor uitrol 5G. Hier ben ik fel op tegen omdat er nu al gezondheidsschade is bij GMS, UMTS, en 2 tot en met 4,5 G. Daarom uit voorzorg nog geen nieuwe frequentie in de veiling voordat helder is geworden welke gezondheidsschade optreedt. Onderzoek dient niet alleen het opwarmeffect te meten, maar ook het biologisch effect op het menselijk lichaam. Hoe werken de electromagnetische velden van de verschillende stralingsbronnen die 2 tot en met 4,5 G gebruiken, wifi, GSM etc. in op het electromagnetisch veld in de mens? Nu wordt alleen gekeken naar het opwarmeffect. Dit is maar een klein aspect in het effect van straling op het biologisch functioneren van de mens. Deze standpuntbepaling is niet meer afdoende!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht