Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Mevr. Natasja Andeweg
Plaats Waddinxveen
Datum 17 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Er is onvoldoende onderzocht wat de gezondheidsgevolgen zijn van de uitrol van 5G. Er zijn teveel berichten dat mensen hier ernstige gezondheidsschade ( onder andere kanker) van krijgen. Ook is onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zijn voor dieren en natuur. (Er zijn bij een experiment in Den Haag honderden vogels dood uit de lucht gevallen an het aanzetten van de 5G zendmast). 5G interfereert met celprocessen. Deze berichten worden bevestigd door wetenschappers, biologen, en specialisten op het gebied van draadloze technologieën. Beter is om 5G te vervangen door een bekabelde verbinding. Die is sneller, en geeft nagenoeg geen gezondheidsschade. Ik voeg geen documenten toe, de meeste van deze informatie is goed te vinden op internet.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht