Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam SURFnet (ir M.G. van den Akker)
Plaats Utrecht
Datum 17 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Nieuwe ontwikkelingen, zoals de introductie van nieuwe draadloze toepassingen en diensten en de vraag naar hogere datasnelheden en toenemende datavolumes, vereisen een verruiming van het spectrum t.b.v. mobiele communicatie. We ondersteunen daarom het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 Ghz-frequentieband. Wel plaatsen we enkele kanttekeningen bij details van het voornemen en bieden tevens enkele suggesties. In bijgevoegde reactie geven we antwoorden op de drie vragen zoals gesteld in het consulatiedocument.

Bijlage