Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam mr YCEJ Rademakers
Plaats Amsterdam
Datum 17 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Ik maak mij ernstig zorgen om de gezondheidsrisico's voor mens, dier en het milieu en het gebrek aan gedegen onderzoek en waarborgen om tot een verantwoorde besluitvorming te komen.

Door de steeds verdergaande uitbreiding van het mobiele netwerk en het opschalen van de snelheid ervan worden we de laatste jaren steeds meer blootgesteld aan de elektromagnetische straling. Bij sommigen uit zich dat in heel heftige acute fysieke klachten, met verregaande gevolgen voor gezondheid, functioneren en welbevinden. Bij anderen uit e.e.a. zich in reeksen van vage klachten (slecht slapen, verminderde weerstand, tekorten in bloedwaarden, een opgejaagd gevoel, moeite om te concentreren etc.). Vele wetenschappers en ook artsen luiden de noodklok over straling.

In 2011 adviseerde de Raad van Europa om bewust om te gaan met straling en redelijkerwijs blootstelling aan straling te verminderen, met name van kinderen en jongeren. Scholen werd geadviseerd om internet via draad te gebruiken vanwege deze risico’s. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde straling in 2011 als mogelijk kankerverwekkend. Volgens voormalig generaal directeur van de WHO, Dr. Brundtland is er geen twijfel dat straling gezondheidseffecten heeft. De Nederlandse regering daarentegen volgt het standpunt van de Nederlandse Gezondheidsraad die stelt dat onderzoek niet bewijst dat straling schadelijk is voor de gezondheid. Zij laat na om over mogelijke risico’s te communiceren, neemt geen voorzorgsmaatregelen, en heeft bepaald dat zendmasten hier veel harder mogen stralen dan in andere landen. In landen als Rusland, China, Italië en Israël zijn de stralingslimieten een factor 100 lager dan in Nederland. Er zijn wifi-netwerken uitgerold door het hele land, ook op scholen, en er zijn zendmasten geplaatst op bejaardentehuizen, ziekenhuizen, bedrijfspanden die daar weer geld mee verdienen. Het is aannemelijk dat de gezondheidseffecten van 5G nog dramatischer zullen zijn omdat er hogere frequenties worden gebruikt en er sprake is van een cumulatie van stralingsbronnen. Omdat het millimetergolven zijn zullen er niet alleen veel grotere zendmasten nodig zijn, maar ook nog eens heel veel kleine zendcellen ter ondersteuning.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht