Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam nvt (dhr P.J. van Wieringen)
Plaats Harderwijk
Datum 17 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Is er onderzoek gedaan naar het effect van deze straling op bv bijen en andere insecten?