Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam www.therapeutischemassagepraktijkingoedehanden.nl (E.M.T. Mast)
Plaats Bussum
Datum 18 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Toen de eerste magnetrons kwamen mocht je er niet je hand in steken. Als je er iets in had opgewarmd moest je 5' wachten voordat je het mocht opeten. Dit waren voorzorgsmaatregelen zodat je geen negatieve effecten zou hebben van de straling. Nu worden overal bomen gekapt om 5G toe te laten, ze staan blijkbaar in de weg en houden de straling tegen, of ze kunnen knappen/barsten omdat hun sap gaat koken en de boom dan splijt. Welk effect denkt u dat 5G heeft op mensen en dieren? Zeker als om de 100-150 m zenders worden geplaatst? Wie heeft er belang bij dat de bevolking zo 'onder vuur' wordt genomen? Er zijn duizenden studies over de nadelen van microwave straling, kan iemand mij de voordelen uitleggen? Gaat dit over het belang van burgers of over de winst van bedrijven? Wie is hiermee gebaat? Ik verzoek u het voorzorgsbeginsel in acht te nemen en te stoppen met de uitgifte van licenties voor 5G totdat hierover een nationale discussie heeft plaatsgevonden. In een echte democratie moeten burgers mee kunnen praten over de 'vooruitgang' die anders over hen wordt heen gestort. Met vriendelijke groet, E.M.T. Mast
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht