Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam ir. G.L.H. Arends-Zimmerman
Plaats Waalre
Datum 15 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Zeer prematuur, zolang de effecten van deze frequenties nog niet voldoende duidelijk zijn, en dan bedoel ik effecten op onze natuur, dus planten, dieren en mensen, is het beter terughoudend te zijn met het grootschalig introduceren van deze technieken.
Vele studies hebben al schadelijke effecten aangetoond, WHO heeft rf straling geclassificeerd als als mogelijk kankerverwekkend (klasse 2B) en vele wetenschappers waarschuwen voor de risico's van deze straling, voor bronnen zie o.a:

Raad van Europa 2011, Resolutie 1815 The potential
dangers of electromagnetic fields and their effect on
the environment.
http://www.assembly.coe.int/Mainf.
asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.
htm

S. Cucurachi et al. 2013. A review of the ecological
effects of radiofrequency electromagnetic fields
(RF-EMF)', Environment International 51 116–140
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0160412012002334

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

https://europaem.eu/attachments/article/120/2017-08_EU_5G_Appeal_10_August_2017.pdf

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

ook is bekend dat op dit moment het voortbestaan van vele planten- en diersoorten groot gevaar loopt. Van vele soorten zijn de aantallen afgelopen decennia gedecimeerd. Zie hiervoor o.a:
European Commission, 2011. Our life insurance,
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/
comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht