Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Volksgezondheid (AL van Mensvoort)
Plaats Den Bosch
Datum 17 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Ik vind het een slecht idee wat bij een goede voorlichting helemaal niet zou worden gedragen door de bevolking. Er zijn nu al zeer veel gezondheidseffecten van de uitrol van Umts, Lte. Een nieuwe frequentieband gaan gebruiken met vooral een grote hoeveelheid nutteloze toepassingen, is denk ik een bijzonder onverantwoorde keuze van een overheid die vooral haar burgers zou mogen beschermen met het toepassing van een voorzorgbeginsel. Ik hoef u denk ik niet toe te lichten dat er meer dan 8000 wetenschappers aan de alarmbel hebben getrokken betreffende het uitzenden van dit soort frequenties in de ether en de schadelijke gezondheidseffecten welke ermee gepaard gaan.