Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam drs P. Rikmans
Plaats Zaanstad
Datum 17 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
Fel op tegen:
A: Er is geen onderzoek over de consequenties over de gezondheid en blijkbaar geen belangstelling om naar de gezondheidsrisico's te kijken
B: Wie is aansprakelijk voor geleden schade: kanker/ tumoren enz: De overheid, het bedrijfsleven? dit gaat in de miljarden lopen.
Tenzij er natuurlijk een dictatuur komt en alle wegen naar de rechter worden afgesneden. En dat de "wetenschap" en de medische wereld glashard ontkenen dat er grote schade zal ontstaan.
C: De indivuele rechten/ rechten van de mens:
Het recht op lichamelijke en geestelijke souvereiniteit : het recht om alleen gelaten te worden: het recht om te weigeren: alsdit niet duidelijk genoeg is: Het is exact te vergelijken met verkrachting en vaccinatie
De aantasting van de persoon: niet doden, niet stelen, niet dwingen. ART 3:11
en
Tegen de wil van een ander handelen is "wederrechtelijk" handelen is dwang is strafbaar in strafrecht in de grondslag van ART 3:44 BW Art 3:33 BW ART 1:1 BW

E: De merkwaardige belangeverstrengielin tuseen overheid en bedrijfsleven; Dat heet corporatisme: Ofwel: WAAROM is de overheid hier een voorstander van?

F: U, dus ook de voorstanders en degene die er (verborgen) belang bij hebben zullen ook ziek worden (of komen er bepaalde wijken voor de "elite", ZONDER 5G ?)
G: Volgens het ideale plaatje wordt de overheid gefinancierd door de bevolking. Waarom gaat het overheidsbeleid dan telkenmale in TEGEN de wil, cq. welbevinden van de bevolking?

ps geen document maar interview - er is VEEL meer!
https://www.youtube.com/watch?v=DLVIbPtNrVo&feature=youtu.be

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht