Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvoornemen 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Drs. Ing. T.N. van Zelm
Plaats Soest
Datum 17 maart 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorgenomen beleid t.a.v. de uitgifte van de 3,5 GHz-band?

U kunt reageren op alle onderdelen van het beleidsvoornemen. Meer specifiek ziet het ministerie van EZK graag een reactie op de drie vragen in het consultatiedocument (op de laatste pagina).
In het beleidsvoornemen wordt volledig voorbij gegaan aan de gevolgen van 5G op de gezondheid en het milieu. Het enige wat ter consultatie wordt aangeboden zijn vragen over hoe de verdeling van de frequenties moet worden ingevuld. Dit is een voorbarige vraag die pas relevant is op het moment dat we in Nederland\Europa het invoeren van 5G als aanvaardbaar beschouwen.

De vraag of 5G ingevoerd kan worden zou in eerste instantie ter consultatie moeten worden aangeboden. Het antwoord op deze vraag kan naar mijn inziens op dit moment alleen maar negatief worden beantwoord. Er zijn vele bronnen beschikbaar die wijzen op in onderzoek aangetoonde schade van 5G en elektro magnetische straling in het algemeen op de gezondheid van mens, dier en natuurlijk omgeving.

De gezondheidsraad houd vol dat er geen aantoonbaar\bewezen nadelige gevolgen zijn van 5G. Zorgwekkend hierbij is dat deze redenering gebaseerd is op oude normeringen die alleen rekening houden met de thermale gevolgen van 5G. Deze normering is volledig ontoereikend om de potentiele gevolgen van 5G te kunnen beoordelen.

Er zal in Nederland \Europa in eerste instantie meer onderzoek moeten worden gedaan naar de gevolgen van de invoering van 5G op mens, dier en leefomgeving. Dit onderzoek zal gebaseerd moeten zijn op normeringen die actueel en volledig zijn. Deze normeringen moeten tevens geformuleerd worden door onafhankelijke wetenschappelijke partijen en niet door de industrie die belang heeft bij de invoering van 5G (zoals nu het geval is). Ook de overheid is hierin geen onafhankelijk partij aangezien er enorme economische belangen zijn in verband met de veiling en opbrengsten van de frequenties.

Reeds uitgevoerd onderzoek dat in grote hoeveelheden aanwezig is zal in de vraag moeten worden meegenomen. De aangetoonde negatieve effecten van 5G in deze onderzoeken zullen de overheid aan moeten sporen om uit te gaan van het voorzorgsprincipe en het omdraaien van de bewijslast. In de uit te voeren onderzoeken zal nadrukkelijk en met onomstotelijk bewijs moeten worden aangetoond dat de invoering van 5G geen negatieve impact heeft op mens en milieu. De economische voordelen van de invoering van 5G moeten hier secundair aan zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht