Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsregels taakuitoefening CBS

In deze beleidsregels wordt ingegaan op de taakuitoefening door het CBS. Specifiek gaat het hier om de aanvullende dienstverlening van het CBS.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-11-2019
Einddatum consultatie 23-12-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De beleidsregels richten zich op het CBS. De beleidsregels leggen vast binnen welke procedurele randvoorwaarden de in de CBS-wet omschreven taak van het CBS uitgevoerd moeten worden.
Dit heeft mogelijk effect op departementen en lagere overheden. Daarnaast kan dit effect hebben op private statistische dienstverleners. Ten slotte worden andere statistiekafnemers mogelijk ook geraakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De beleidsregels hebben effect op het CBS, omdat het procedurele randvoorwaarden vastlegt voor de taakuitoefening door het CBS.

Het pakket van maatregelen heeft tot doel meer duidelijkheid te scheppen over de rolverdeling tussen private statistische dienstverleners en het CBS, alsmede een relatieverbetering tussen het CBS en een aantal marktpartijen en brancheverenigingen te faciliteren, zodat meer kansen voor productieve samenwerking benut worden. Voor departementen, lagere overheden en andere statistiekafnemers is het beoogde effect dat er meer duidelijkheid komt over de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen.

Waarop kunt u reageren

Men kan reageren op de gehele regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling