Beleidsreactie inzake NZa-rapport MGZ

Wij maken graag gebruik van uw inbreng op de beleidsreactie op het rapport ‘Onderzoek Medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met de term medisch-generalistische zorg (MGZ) wordt gedoeld op de zorg zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten in samenspel bieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-01-2021
Einddatum consultatie 15-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid Ouderen Verzekeringen Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De toegankelijkheid, beschikbaarheid en organiseerbaarheid van MGZ staat onder druk. Het is de gezamenlijke opdracht van beroepsgroepen, zorgaanbieders, zorgkantoren en -verzekeraars, het Zorginstituut Nederland, de NZa en het ministerie van VWS om de beschikbaarheid van de medisch-generalistische zorg overdag en in de avond- nacht en weekenden (ANW) in de regio te organiseren. Voor alle patiënten die daar behoefte aan hebben.

Niet alleen de genoemde groepen, maar iedereen die met medisch-generalistische zorg te maken heeft, kan reageren op deze beleidsreactie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze gezamenlijke opdracht waar we samen voor staan, houdt in:
• We werken aan de beschikbaarheid van medisch-generalistische zorg (MGZ).
• We zorgen ervoor dat deze zorg niet alleen overdag, maar ook in de avond- nacht en weekenden (ANW), 24 uur per dag, 7 dagen per week (24/7) beschikbaar is.
• We werken aan de toegankelijkheid van MGZ voor alle patiënten die daar behoefte aan hebben, ook patiënten met een complexe zorgvraag. Op dit moment is dat niet vanzelfsprekend.
• We werken eraan dat deze zorg op de juiste plek, en daarmee plaats-onafhankelijk, beschikbaar is: in de eerste lijn, binnen het eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ), en in de langdurige zorg voor patiënten met een Wlz-indicatie.
• We werken eraan dat huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten, die ieder een rol hebben in het leveren van MGZ aan mensen met een complexe zorgvraag, voldoende worden gefaciliteerd om deze zorg te kunnen leveren.

De voorliggende beleidsreactie moet bijdragen aan deze gezamenlijke opdracht.

Waarop kunt u reageren

De NZa doet in haar onderzoeksrapport twee aanbevelingen om knelpunten bij medisch-generalistische zorg te verminderen. Ten eerste beveelt de NZa aan samenwerkingsafspraken te stimuleren. Ten tweede beveelt de NZa aan om medisch-generalistische zorg in de Wlz of Zvw onder te brengen. In de beleidsreactie reageert de minister op deze aanbevelingen.

U kunt op reageren op de algehele beleidsreactie.

Downloads

Externe bronnen

Beleidsreactie inzaken NZa-rapport medisch-generalistische zorg

Bron: www.tweedekamer.nl