Ontwerp-beleidsprogramma Klimaat

Het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat beschrijft de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de periode t/m 2030. Het geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsinstrumenten per sector waarmee het kabinet het doel van ten minste 55% CO2-reductie in 2030 wil realiseren.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 115 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: