Amvb’s vereenvoudiging bekostiging po

Deze drie besluiten voorzien in de verdere uitwerking van de wet vereenvoudiging bekostiging po. De besluiten behelzen een nieuwe regeling van de bekostiging voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs, in overeenstemming met deze wet. De niet-bekostigingsonderwerpen uit de huidige besluiten worden ongewijzigd ondergebracht in een nieuw Inrichtingsbesluit WPO.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 1 december 2021