Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37

De vergunningen voor kavels B01, B03,B04, B06 tot en met B26, B35 en B37 zijn voorwaardelijk ingetrokken, zodat zij weer beschikbaar komen met het wettelijk minimum percentage regiogerichtheid van 10 procent. Vanuit het oogpunt van doelmatig frequentiegebruik is het wenselijk om deze kavels opnieuw te verdelen, met een verplichting tot digitalisering

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-03-2021
Einddatum consultatie 20-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle commerciele radiopartijen maar voornamelijk de niet-landelijke commerciële partijen die hun vergunningen gedurende de looptijd daarvan voorwaardelijk hebben ingeleverd. Door middel van een veiling wordt hen de mogelijkheid geboden om hun vergunning terug te verwerven waardoor het wettelijke minimum van 10 % regiogerichtheid kan gelden. De huidige hoge percentages die opgenomen zijn in de vergunningen staan een rendabele exploitatie in de weg.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Achtergrond van dit besluit en de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen vormen de hoge percentages regiogerichtheid die opgenomen zijn in de huidige FM-vergunningen van de niet-landelijke commerciële partijen en de wens om deze nog gedurende de huidige vergunningentermijn terug te brengen naar het wettelijke minimum van 10 procent.

Waarop kunt u reageren

Op het besluit en de daaraan toegevoegde bijlagen.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling