Bekendmaking diversiteitsbeleid door beursvennootschappen

Het ambtelijk voorontwerp strekt ter uitvoering van EU-richtlijn 2014/95/EU wat betreft de verplichting voor grote beursvennootschappen om in het bestuursverslag een beschrijving te geven van het diversiteitsbeleid voor het bestuur en de raad van commissarissen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-11-2015
Einddatum consultatie 18-01-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Grote beursvennootschappen moeten in de verklaring inzake corporate governance voortaan ook aandacht besteden aan het diversiteitsbeleid dat zij voeren met betrekking tot het bestuur en de raad van commissarissen. Het diversiteitsbeleid kan betrekking hebben op leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring. Wanneer de beursvennootschap geen diversiteitsbeleid heeft, moet zij in de verklaring uiteen zetten waarom dit het geval is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Grote beursvennootschappen en hun stakeholders.

Verwachte effecten van de regeling

De richtlijn beoogt door transparantie van het diversiteitsbeleid het fenomeen van groepsdenken, waarbij de leden van het bestuur en de raad van commissarissen er gelijklopende meningen op na houden, te doorbreken om zo een daadwerkelijke vorm van toezicht op het bestuur en een succesvolle governance van de onderneming te bevorderen.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan de gebruikers van de regeling in de praktijk, teneinde een reactie te krijgen op de bruikbaarheid ervan en signalering van mogelijke aanvullingen en/of lacunes.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorontwerp betrekken.

Meer informatie