Besluit bekendmaking veiling DAB+ laag 6

Op grond van artikel 3.10, vierde lid, van de Telecommunicatiewet, moet worden bekendgemaakt of de vergunningen voor de betrokken frequentieruimte worden verleend volgens de procedure van veiling of vergelijkende toets, en op welk tijdstip deze procedure aanvangt. Het ontwerpbekendmakingsbesluit voorziet hierin en maakt tevens, voor zover mogelijk, de voorschriften en beperkingen behorende bij de vergunningen bekend. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 13 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: