Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

In het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is een basis opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur nadere uitwerking te geven aan het certificeringsstelsel en informatie-uitwisseling. Ook wordt een eerste gegevensuitwisseling aangewezen, te weten het versturen van een recept door de huisarts aan de terhandsteller.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-06-2022
Einddatum consultatie 14-07-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 12147
Onderwerpen Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

aanbieders van informatietechnologieproducten of -diensten
certificerende instellingen
zorgaanbieders
zorgverleners
huisartsen
terhandstellers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor het certificeringsstelsel geldt dat de effecten pas komen wanneer een gegevensuitwisseling in spoor 2 wordt aangewezen.

Voor de huisartsen en terhandstellers zijn de effecten beperkt, omdat de meeste huisartsen het recept al elektronisch versturen.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele besluit en bijbehorende nota van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK concept-besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Overige documenten

Externe bronnen

Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl