Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken

Reactie

Naam Waternet (K Spaan)
Plaats Amsterdam
Datum 4 februari 2021

Vraag1

Er kan gereageerd worden op het gehele conceptbesluit en de nota van toelichting bij het conceptbesluit.

Als adviseur klimaatadaptatie bij Waternet en met mijn langlopende betrokkenheid bij blauw-groene dak ontwikkelingen reageer ik op uw internetconsultatie omtrent Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken. In het toegevoegde document vindt u mijn uitgebreidere reactie.
In de stukken ligt een sterke nadruk op energietransitie (isolatie en productie) en wordt de adaptatie-component nagenoeg vergeten. Met de recente Climate Adaptation Summit achter ons, en de toezegging van premier Rutte dat voortaan de helft van het beschikbare klimaatbudget in Nederland naar adaptatie gaat, dient dit ook in regelgeving gereflecteerd te worden.
In het bijgevoegde document reik ik punten aan om het Besluit bouwwerken leefomgeving maximaal te laten bijdragen aan een klimaatadaptief en multifunctioneel daklandschap.
Samengevat, aandacht voor:
• Maximalisatie draagvermogen
• Multifunctionaliteit als leidend principe
• Waterberging als verbindend principe
De passende en ambitieuze uitwerking van bovenstaande punten (en in bijlage) in het Besluit bouwwerken leefomgeving kan een enorme bijdrage leveren aan de klimaatbestendige en duurzame stad van morgen. Bedenk: “Niet op ieder dak is alles mogelijk, maar op ieder dak is wel iets mogelijk.”, succes met deze optimalisatie.

Vriendelijke groet,
Kasper Spaan

Bijlage