Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken

Het concept Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met duurzaam gebruik van daken introduceert de bevoegdheid voor gemeenten om bij maatwerk te bepalen dat de daken van industriefuncties gebruikt worden voor de opwek van hernieuwbare energie of maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie, zoals groendaken. Meer informatie is te vinden in de nota van toelichting in het geconsulteerde document.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-01-2021
Einddatum consultatie 05-02-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12314
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, gebouweigenaren van industriefuncties, installatiebranche, energieadviseurs, natuurorganisaties, bedrijven met industriefuncties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat de gemeente, indien nodig en evenredig, gebruik zal maken van de nieuwe bevoegdheid om het duurzaam gebruiken van daken op industriegebouwen te stimuleren.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het gehele conceptbesluit en de nota van toelichting bij het conceptbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen