Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Dit besluit stelt de nieuwe verdeling van de toezichtkosten van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de financiële sector vast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-01-2018
Einddatum consultatie 11-03-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9109
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële instellingen, pensioenfondsen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het aandeel dat de verschillende categorieën financiële instellingen aan de toezichtkosten moeten bijdragen wijzigt in de meeste gevallen. Voor sommige categorieën betekent dit een afname van de kosten, voor anderen een toename.

Waarop kunt u reageren

Het gehele ontwerpbesluit.

Downloads

Overige documenten