Besluit advisering beschut werk

De consultatie betreft het Besluit advisering beschut werk

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-07-2014
Einddatum consultatie 31-07-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het vaststellen van landelijke criteria op basis waarvan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) de werkzaamheden voor het college van burgemeester en wethouders (college) verricht ten behoeve van de vaststelling of iemand uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Direct worden de colleges van de gemeenten en UWV geraakt. Het college draagt (na een voorselectie) personen bij UWV voor een advisering beschut werk voor.
Indirect worden de personen geraakt over wie de gemeente besluit ze wel of niet voor te dragen aan UWV voor een advies over beschut werk.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachting is dat de mensen die na 1 januari 2015 na een voorselectie door het college aan UWV worden voorgedragen voor een advisering beschut werk op een uniforme wijze op basis van landelijke criteria worden beoordeeld

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het conceptbesluit. De reacties zullen, voor zover mogelijk, worden betrokken bij de nadere uitwerking van het conceptbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het Besluit is een reactie mogelijk.

Meer informatie