Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Barro (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening vertaalt de nationale belangen uit de Structuurvisie infrastructuur en ruimte naar juridische regels. Die regels omvatten instructies aan andere overheden die door hen moeten worden opgevolgd. Vanuit nationale belangen vindt een actualisering van de regelgeving plaats. Dit vanwege nieuwe beleidsontwikkelingen zoals het tussen belanghebbenden gesloten kustpact. De regels voor grote rivieren en radarstations komen de energietransitie ten goede.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 1 december 2020

Op 1 december 2020 is de Amvb in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 20 mei 2020

Zoeken
Uitgebreid zoeken