Wijzigingsbesluit financiële markten 2019

B19 is een verzamelbesluit dat onderdeel uitmaakt van een jaarlijkse wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-02-2019
Einddatum consultatie 25-03-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 9695
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Financiële toezichthouders en financiële instellingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gepoogd wordt om de werkdruk van enkele financiële toezichthouders te verlichten, alsmede in het voorzien van voorschriften voor banken en betaaldienstverleners

Waarop kunt u reageren

De gehele regeling

Downloads