Wetsvoorstel wijziging Awb n.a.v. HvJ EU Varkens in Nood

Voor bestuursorganen / uitvoeringsorganisaties op rijks- en decentraal niveau die Aarhus-besluiten nemen ( d.w.z. besluiten over activiteiten die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben), burgers/bedrijven, belangenoranisaties en bestuursrechtspraak 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 9 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: