Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AVV-aanvragen glastuinbouwsector

Reactie

Naam LKP Plants (Marco koolhaas)
Plaats Moerkapelle
Datum 12 juli 2019

Vraag1

1. Beoordeling algemeen economisch belang:
a. Bent u van mening dat het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas' van algemeen economisch belang en van nut is voor de glastuinbouwsector als geheel?
b. Bent u van mening dat het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas' van algemeen economisch belang en van nut is voor alle marktdeelnemers in de glastuinbouwsector?

2. Beoordeling resultaten onderzoeksprogramma en de effecten daarvan voor marktdeelnemers:
De aan de BO G&F en de BO Sierteelt verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Met de algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan de BO G&F of de BO Sierteelt zijn verbonden.
c. Bent u van mening dat elke ondernemer in de glastuinbouwsector ten opzichte van de gevraagde bijdrage voldoende voordeel zal hebben van de uitvoering van het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas'?
vraag 1a: het overkoepeld onderzoek 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas' is van belang voor de gehele glastuinbouwsector vooral het bij elkaar brengen van algemene kennis door onderzoek geef de gehele sector een voorsprong zeker het delen van kennis moet de voorsprong geven en dit zal op te duur ook een groot economisch voordeel geven.

vraag 1b: het economisch belang is groot om het algemene onderzoek collectief te financieren het belang is dat onderzoek naar bijvoorbeeld ziekten te voorkomen en de kennis daarvan zeker gebruikt kan worden door fabrikanten voorlichters enzovoort als deze kennis dan verder wordt gebruikt kunnen kunnen ziekten worden voorkomen bestrijding worden voorkomen dit betekend minder belasting van het milieu en kosten voor de ondernemer.

vraag 2c: ja, het collectieve onderzoek is van belang voor elke ondernemer door het investeren in onderzoek is er meer kennis van gewassen, energie, techniek en water hier hebben alle glastuinders mee te maken en kennis hierover geeft de kans om betere economische beslissingen en besparingen kunnen genereren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht