Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AVV-aanvragen glastuinbouwsector

De erkende brancheorganisaties de vereniging Brancheorganisatie Groenten en Fruit Nederland (BO G&F) en de vereniging Brancheorganisatie Sierteeltproducten (BO Sierteelt) verzoeken de Minister van LNV om een verbindend verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-07-2019
Einddatum consultatie 31-07-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beide verzoeken hebben betrekking op het gezamenlijke 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas' en zijn erop gericht dat ook ondernemers die niet aan de brancheorganisaties zijn verbonden, tot en met 31 december 2020 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Toekenning van de verzoeken tot algemeen verbindend verklaring betekent dat niet aan de BO G&F en de BO Sierteelt verbonden ondernemers in de glastuinbouwsector worden verplicht zich te registreren bij de betreffende brancheorganisatie. Voorts worden zij verplicht een financiële bijdrage te betalen aan de betreffende brancheorganisatie.
De aanvraag van de verenigingen BO G&F en BO Sierteeltstrekt zich uit tot twee regelingen van elk van beide brancheorganisaties:
BO G&F:
- Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie G&F Nederland 2019 - 2020;
- Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas;
BO Sierteelt:
- Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking Brancheorganisatie Sierteeltproducten 2019 - 2020;
- Regeling verplichte financiële bijdragen glastuinbouw t.b.v. Gezamenlijk programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

1. Beoordeling algemeen economisch belang:
a. Bent u van mening dat het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas' van algemeen economisch belang en van nut is voor de glastuinbouwsector als geheel?
b. Bent u van mening dat het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas' van algemeen economisch belang en van nut is voor alle marktdeelnemers in de glastuinbouwsector?

2. Beoordeling resultaten onderzoeksprogramma en de effecten daarvan voor marktdeelnemers:
De aan de BO G&F en de BO Sierteelt verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Met de algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan de BO G&F of de BO Sierteelt zijn verbonden.
c. Bent u van mening dat elke ondernemer in de glastuinbouwsector ten opzichte van de gevraagde bijdrage voldoende voordeel zal hebben van de uitvoering van het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas'?

Downloads

Overige documenten

  • Aanvraag G&F

  • Aanvraag sierteelt

  • Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas

  • Regeling GF verplichte financiële bijdrage

  • Regeling GF verplichte registratie

  • Regeling sierteelt verplichte financiële bijdrage

  • Regeling sierteelt verplichte registratie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling