Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AVV-aanvragen glastuinbouwsector

Reactie

Naam van Ruijven Advies en Meer B.V. (dhr. J.P.M. van Ruijven)
Plaats Rijswijk
Datum 14 juli 2019

Vraag1

1. Beoordeling algemeen economisch belang:
a. Bent u van mening dat het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas' van algemeen economisch belang en van nut is voor de glastuinbouwsector als geheel?
b. Bent u van mening dat het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas' van algemeen economisch belang en van nut is voor alle marktdeelnemers in de glastuinbouwsector?

2. Beoordeling resultaten onderzoeksprogramma en de effecten daarvan voor marktdeelnemers:
De aan de BO G&F en de BO Sierteelt verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Met de algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan de BO G&F of de BO Sierteelt zijn verbonden.
c. Bent u van mening dat elke ondernemer in de glastuinbouwsector ten opzichte van de gevraagde bijdrage voldoende voordeel zal hebben van de uitvoering van het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas'?
1a. Ja, omdat de glastuinbouw één van de belangrijkste peilers is van de Nederlandse productie economie, is het echt belangrijk dar er gewas overschrijdend onderzoek wordt gedaan naar allerlei systemen om in de nabije en verdere toekomst duurzaam, en steeds duurzamer, te kunnen blijven produceren. Dit is wat de klanten , maar ook de producenten , willen en eisen. Tevens wordt er ook verwacht dat de kostprijs van de producten niet te hoog wordt.
1b. Ja, zoals uit voorgaande blijkt, willen alle schakels in de keten graag over zo duurzaam mogelijk geproduceerde producten kunnen beschikken. En alles moet betaalbaar blijven.
2c. Ja, ik denk van wel. Omdat onze klanten uit binnen - en buitenland dan niet om de in Nederland geproduceerde producten heen kunnen, als zij ook echt voor duurzaam willen gaan.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht