Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AVV-aanvragen glastuinbouwsector

Reactie

Naam Vof de Weerdt (M. de Weerdt)
Plaats Ridderkerk
Datum 16 juli 2019

Vraag1

1. Beoordeling algemeen economisch belang:
a. Bent u van mening dat het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas' van algemeen economisch belang en van nut is voor de glastuinbouwsector als geheel?
b. Bent u van mening dat het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas' van algemeen economisch belang en van nut is voor alle marktdeelnemers in de glastuinbouwsector?

2. Beoordeling resultaten onderzoeksprogramma en de effecten daarvan voor marktdeelnemers:
De aan de BO G&F en de BO Sierteelt verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Met de algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan de BO G&F of de BO Sierteelt zijn verbonden.
c. Bent u van mening dat elke ondernemer in de glastuinbouwsector ten opzichte van de gevraagde bijdrage voldoende voordeel zal hebben van de uitvoering van het 'Programma Onderzoek en Innovatie Kennis in je Kas'?
1 a.
Ja mede door klimaatverandering en de daarbij benodigde energie aanpassing, de opkomst van robotisering in de tuinbouw, opkomst van nieuwe ziekten (b.v. in Sla en Tomaat). De onderzoeken naar oplossing hiervoor zijn te grootschalig en te duur om voor ondernemers individueel uit te voeren.
1 b. Ja als deze problemen niet worden opgelost zal de sector het zwaar te voortduren krijgen en zeker zijn concurrentie postie verliezen met producten buiten Nederland geteeld.

2. c
Ja de problemen op de midden en lange termijn zullen een grote verandering met zich mee brengen in deze sectoren. Hoe rendabel/levensvatbaar een G&F- Sierteeltbedrijf in de toekomst zal zijn hangt voor een zeer groot deel af van het onderzoek wat nu gedaan kan worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht