Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Reactie

Naam Gezamenlijke reactie van Nederlandse erfgoedinstellingen (Mr. dr. A.C. Beunen)
Plaats Den Haag
Datum 30 augustus 2019

Bijlage