Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Reactie

Naam J. Hellingman
Plaats IJsselstein
Datum 7 juli 2019

Vraag1

Wordt met het implementatiewetsvoorstel de richtlijn volledig en juist omgezet?
Nee, artikel 29c is een aantasting van de E-commerce richtlijn, en mag, gezien de uitlating in artikel 1 van de nieuwe auteursrechtenrichtlijn, die stelt dat hier GEEN veranderingen op zullen plaatsvinden door deze richtlijnen niet zo worden geïmplementeerd. Tenminste moet er bij staan: "Voorzover een dergelijk openbaarmaking niet valt onder de bescherming van tussenpersonen, zoals voorgeschreven in de E-commerce richtlijn."

Het is mij bekend dat de richtlijn intern tegenstrijdig is. Het zal de Nederlandse overheid dus sieren een uitleg te kiezen die consistent is met haar eigen standpunten in deze, en er dus voor kiezen, de tanden uit dit schandalige artikel te halen. Bovendien doet zij er verstandig aan te wachten met de implementatie totdat het hoogste Europese hof uitspraak heeft gedaan.