Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Reactie

Naam J.M. de Vries
Plaats Oegstgeest
Datum 13 augustus 2019

Vraag1

Wordt met het implementatiewetsvoorstel de richtlijn volledig en juist omgezet?
Ik ben in principe blij met deze richtlijn. Mijn materiaal wordt op het web voor 99% illegaal gebruikt. Het scheelt mij enorm veel werk als ik licenties vooraf bij de platformaanbieders kan aanbieden i.p.v. aan individuen.
Maar ik voorzie een probleem m.b.t. de uitvoering van Art. 17. Ik signaleer dat sommige platforms er in principe vanuit gaan dat zij níet onder deze richtlijn vallen. Dus treffen zij geen maatregelen en bereiden zij zich niet voor. Terwijl zij beslist enige omvang hebben en vaak meer dan tien jaar bestaan.
Wanneer nu uit jurisprudentie zal blijken dat zo'n platform wel degelijk onder art. 17 valt, zullen er achteraf claims komen. Want men had zich voorbereid moeten hebben.
Deze onzekerheid is niet goed voor platforms en voor auteurs. Ik verwacht meer duidelijkheid voorafgaande aan de ingangsdatum van de wet.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht