Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Reactie

Naam Werkgroep Digital Humanities van UKB (dr. S.A.A. Claeyssens)
Plaats Den Haag
Datum 1 september 2019

Bijlage