Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Reactie

Naam Boekx Advocaten (mr F.F. Blokhuis)
Plaats Amsterdam
Datum 2 september 2019

Vraag1

Wordt met het implementatiewetsvoorstel de richtlijn volledig en juist omgezet?
Nee, in het huidige artikel 25d (bestseller) staat dat een maker recht heeft op een aanvullende billijke vergoeding als de overeengekomen vergoeding een ernstige onevenredigheid vertoont ten opzichte van de 'opbrengst van de exploitatie van het werk'.

In de zaak (eigenlijk twee zaken) bij de geschillencommissie auteurscontractenrecht is debat gevoerd over de vraag wat opbrengst is. Is het omzet, winst (zo ja van wie) of is het iets anders.

In de richtlijn (art 20) staat nu dat het gaat om alle relevante daaropvolgende inkomsten die voortvloeien uit de exploitatie van de werken of uitvoeringen.

Dat moet dus in 25d gewijzigd worden.

Opbrengst moet geschrapt worden en gewijzigd worden door alle relevante daaropvolgende inkomsten die voortvloeien uit de exploitatie van de werken of uitvoeringen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht