Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Reactie

Naam Stichting DINL (M Steltman)
Plaats Leidschendam
Datum 2 september 2019

Vraag1

Wordt met het implementatiewetsvoorstel de richtlijn volledig en juist omgezet?
Stichting DINL schaart zich met betrekking tot deze consultatie achter de inbreng van NL Digital
Met name maakt DINL zich zorgen over de potentiële negatieve , onbedoelde effecten van de NL implementatie op webhosters en andere aanbieders van generieke digitale infrastructuur. Web hosters kunnen , door de keuze in het implementatievoortsel voor een afwijkende definitie van "platform aanbieders", toch, mogelijk onbedoeld, worden geconfronteerd met plichten voor upload filtering, stadown et cetera.
Het uitgangspunt moet zijn dat hosters en aanbieders van generieke voorzieningen die zelf geen rechtstreeks verdienmodel hebben dat te maken heeft met online content , ook niet moeten worden geconfronteerd met maatregelen die juist bedoeld zijn voor het adresseren van de kwestie van die inkomsten. DINL vraagt om de definities te hanteren van de richtlijn, en te zorgen dat hosting daarmee buiten scope blijft.
Ook maakt DINL zich , net als NL Digital, zorgen over misbruik van notices. Door de nieuwe laagdrempeligheid voor rechthebbenden kunnen die te pas en te onpas, zonder consequenties, ook false positives genereren (onjuiste meldingen) waardoor volstrekt legitieme content offline kan worden gehaald. De ontvanger kan met gebruik van geautomatiseerde systemen immers niet elke melding zelf gaan verifiëren of controleren. False positives moeten moeten (daarom) koste wat kost worden voorkomen , het gaat per slot van rekening ook over de vrijheid van meningsuiting. NL Digital wijst terecht op de noodzaak voor kwaliteitscriteria voor de meldingen, en een schaderegeling voor false positives . DINL sluit zich daarbij aan.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht