Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Reactie

Naam Stichting Vrijschrift (mr. drs. W.H. van Holst)
Plaats Workum
Datum 2 september 2019

Vraag1

Wordt met het implementatiewetsvoorstel de richtlijn volledig en juist omgezet?
Nee, dit voorstel schiet op meerdere fronten tekort. Het laat implementatieruimte onbenut en is tegelijkertijd niet richtlijnconform.

Bijlage