Implementatiewetsvoorstel Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Reactie

Naam NPO (mr. R.A. Vecht)
Plaats Hilversum
Datum 2 september 2019

Vraag1

Wordt met het implementatiewetsvoorstel de richtlijn volledig en juist omgezet?
Op sommige tekstuele afwijkingen na, is de omzetting in grote lijnen volledig en juist. Door de beperking tot strikt noodzakelijke wijzigingen in de nationale wetgeving, wordt op sommige onderdelen (nog) geen gebruik gemaakt van opties die de richtlijn biedt, die voor wenselijke nuanceringen en sectorspecifieke nadere regelingen kunnen zorgen.

Bijlage