Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m modernisering asbeststelsel alsmede enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

Reactie

Naam Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (A. Wiersma)
Plaats Den Haag
Datum 22 maart 2021

Bijlage