Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Archiefwet 2021

Reactie

Naam NEN Commisie Informatie- en archiefmanagement (D.J. De Vries)
Plaats Delft
Datum 23 januari 2020

Vraag1

1. Modernisering en begrippen
Met dit wetsvoorstel wordt een aantal centrale begrippen gemoderniseerd en bij de tijd gebracht, zoals met de nieuwe begrippen archiefdienst en depot (was archiefbewaarplaats en archiefruimte) en document (was archiefbescheiden). Wat vindt u hiervan? Zijn er nog andere begrippen waar u in dit verband aan denkt of die u mist?

2. Waarde van documenten en publieke belangen
In het wetsvoorstel zijn (onder ‘waarde van documenten’) de publieke belangen benoemd die richtinggevend zijn voor archiefbeheer door overheden: de uitvoering van publieke taken en de verantwoording, de rechtsvinding, onderzoek en het cultureel erfgoed. Kunt u zich hierin vinden?
De NEN commissie informatie- en archiefmanagement acht met name het gebruik van het begrip document een verslechtering t.o.v. de huidige wet. Voor een echte modernisering van begrippen adviseren wij gebruik van de term informatieobject. Daarnaast vrezen wij voor meer regeldruk en verwarring rondom openbaarheid van informatie. Voor een onderbouwing van deze standpunten verwijzen wij naar de uitgebreide reacties van de leden van deze commissie, waaronder de Hogeschool van Amsterdam, het Nationaal Archief, het LOPAI, dhr A. Spruit en Doxis.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht