Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Archiefwet 2021

Reactie

Naam Forum Standaardisatie (Dr. J. Zuidweg)
Plaats 's Gravenhage
Datum 18 december 2019

Vraag1

1. Modernisering en begrippen
Met dit wetsvoorstel wordt een aantal centrale begrippen gemoderniseerd en bij de tijd gebracht, zoals met de nieuwe begrippen archiefdienst en depot (was archiefbewaarplaats en archiefruimte) en document (was archiefbescheiden). Wat vindt u hiervan? Zijn er nog andere begrippen waar u in dit verband aan denkt of die u mist?

2. Waarde van documenten en publieke belangen
In het wetsvoorstel zijn (onder ‘waarde van documenten’) de publieke belangen benoemd die richtinggevend zijn voor archiefbeheer door overheden: de uitvoering van publieke taken en de verantwoording, de rechtsvinding, onderzoek en het cultureel erfgoed. Kunt u zich hierin vinden?
De aanpassing van de centrale begrippen aan de gedigitaliseerde is nodig en passend. Aan het begrip e-Depot moet nog nadere invulling worden gegeven. Wanneer de regelingen voor het e-Depot worden beschreven in een Archiefregeling, adviseer ik u voor documentstandaarden en -formats te refereren aan de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie (https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden) en de handreiking voorkeursformaten van het Nationaal Archief (https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-voorkeursformaten-nationaal-archief). Het Forum Standaardisatie helpt hierbij graag om adequate richtlijnen te beschrijven voor duurzaam toegankelijke, open documentformats.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht