Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Archiefwet 2021

Reactie

Naam gemeente Sittard-Geleen (Peer Boselie)
Plaats Sittard
Datum 14 januari 2020

Vraag1

1. Modernisering en begrippen
Met dit wetsvoorstel wordt een aantal centrale begrippen gemoderniseerd en bij de tijd gebracht, zoals met de nieuwe begrippen archiefdienst en depot (was archiefbewaarplaats en archiefruimte) en document (was archiefbescheiden). Wat vindt u hiervan? Zijn er nog andere begrippen waar u in dit verband aan denkt of die u mist?

2. Waarde van documenten en publieke belangen
In het wetsvoorstel zijn (onder ‘waarde van documenten’) de publieke belangen benoemd die richtinggevend zijn voor archiefbeheer door overheden: de uitvoering van publieke taken en de verantwoording, de rechtsvinding, onderzoek en het cultureel erfgoed. Kunt u zich hierin vinden?
Een vraag met betrekking tot het gebruik van het woord archiefdiensten. Het lijkt dat de wet uitgaat van een archiefdienst als organisatie binnen een overheid, klopt dit? Zeker ook omdat (gelukkig!) iedere gemeente verplicht is om hierin te voorzien en de archivaris verantwoordelijk is voor het beheer van die dienst. Als hiermee inderdaad een overheidsdienst is bedoeld, is het dan niet wijs dit in de toelichting nader aan te duiden om onduidelijkheden te voorkomen?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht