Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Archiefwet 2021

Reactie

Naam Gemeente 's-Hertogenbosch (Dr. R.C. Hage)
Plaats 's-Hertogenbosch
Datum 22 januari 2020

Vraag4

1. Toezicht op overgebracht archief
Dit wetsvoorstel breidt het archiefwettelijk toezicht uit naar de overgebrachte archieven, waar het toezicht onder de Archiefwet 1995 was beperkt tot (het beheer van) de niet-overgebrachte archieven. Wat vindt u van deze uitbreiding van het toezicht en de hiervoor gegeven argumenten (onder meer digitalisering en e-depotontwikkeling)?

2. Archivarissen
De aanwijzing door overheden van een archivaris is volgens dit wetsvoorstel voortaan verplicht. Het wettelijk voorgeschreven diploma daarentegen vervalt . Wat vindt u van beide maatregelen?
2 Archivarissen (onderstaande opmerking maak ik op persoonlijke titel)
Dat het voorgeschreven diploma vervalt, is gezien de groeiende complexiteit van ons vak niet te begrijpen. We worstelen al met verschillende interpretaties, het zou juist goed zijn als er een gezaghebbend vakinstituut zou komen dat deskundig archiefpersoneel opleidt en bijschoolt, en objectief normen en waarden van archief- en beheerstaken vaststelt. Dan verdwijnt hopelijk ook het gebruik van benchmarking, dat per definitie subjectief van aard is. De opgeworpen reden van snelle veroudering doet niets af aan de noodzaak van het hebben van algemene kennis van archiefwetgeving en digitalisering (en managementkennis). Dat verandert nou ook weer niet zo snel. Dat er in de archiefdienst specialisten die specifieke kennis bijhouden is nu natuurlijk ook al zo: archiefinspecteur, behoudsmedewerker, pr mensen, digitale beheerders. Een archivaris die al die aspecten kan overzien en weet te richten is dan hard nodig. Het argument op blz 40 tegen een diploma-eis dat de 'archivaris binnen de organisatie ook goed gepositioneerd moet zijn' vervalt omdat hij volgens artikel 5.2 niet de archiefdienst leidt, maar 'alleen maar' daarbinnen de verantwoordelijkheid voor het beheer draagt. Als er dan per se geen opleidingseis wordt opgenomen, leg dan die positionering veel sterker vast door de archivaris hoofd van de archiefdienst te laten zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht