Archiefbesluit 20xx

In het Archiefbesluit worden een aantal onderdelen uit de Archiefwet 20xx uitgewerkt. Het gaat om nadere regels over duurzame toegankelijkheid, waardering en selectie, vervanging, vervreemding en vernietiging, overbrengen en toegang tot beperkt openbaar overgebracht archief dat persoonsgegevens bevat.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 37 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: