Consultatiedocument ‘Audit Quality Indicators’ – Kwartiermakers Toekomst Accountancysector

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector hebben tien kwaliteitsindicatoren (Audit Quality Indicators) opgesteld om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van de accountancysector. De kwaliteitsindicatoren kunnen gebruikers van de jaarrekening nader inzicht geven in factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de wettelijke jaarrekeningcontrole, en zien o.a. op cultuur, fraude, innovatiebereidheid en kwaliteitsbeheersingssysteem.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-07-2021
Einddatum consultatie 19-09-2021
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gebruikers van de jaarrekening, accountants, accountantsorganisaties, instellingen met een verplichting tot het laten uitvoeren van een wettelijke jaarrekeningcontrole, toezichthouders en andere deelnemers aan het maatschappelijk verkeer.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie consultatiedocument.

Waarop kunt u reageren

Met deze consultatie willen de Kwartiermakers belanghebbenden in de gelegenheid stellen om hun mening te geven over de voorgestelde set kwaliteitsindicatoren. De Kwartiermakers horen graag of u van mening bent dat de voorgestelde kwaliteitsindicatoren de juiste zijn en op welk niveau u de kwaliteitsindicatoren gerapporteerd zou willen zien.

Downloads

  • Beleidsnota

    Consultatiedocument ‘Audit Quality Indicators’ – Kwartiermakers Toekomst Accountancysector