APK-test voor controle van roetfilters van dieselauto’s

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Regeling voertuigen voor ter invoering van een nieuwe APK-test voor controle van roetfilters van dieselauto’s. Dieselauto’s zonder goed werkend roetfilter stoten veel roetdeeltjes uit. Controle van roetfilters zorgt voor schonere lucht en daardoor voor minder ziekte en sterfte. Met de nieuwe test worden fijnstofdeeltjes in de uitlaatgassen van een dieselauto geteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-10-2020
Einddatum consultatie 02-11-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11302
Onderwerpen Weg Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Eigenaren van dieselauto’s met roetfilter;
• Bedrijven die zich bezighouden met Algemene Periodieke Keuringen (APK's);
• Bedrijven die zich professioneel bezighouden met het verwijderen van roetfilters.

Doel van deze regelgeving is een nieuwe test in te voeren in de APK van dieselauto’s met roetfilter. Door meting van het aantal roetdeeltjes in de uitlaat van een dieselauto wordt de werking van het roetfilter gecontroleerd. De nieuwe test gaat gelden voor dieselpersonenauto’s, dieselbestelauto’s, dieselvrachtauto’s en dieselbussen met en door de fabrikant gemonteerd roetfilter. De visuele APK-controle van roetfilters, het uitlezen van het Emissie-gerelateerde On-Board Diagnose systeem (EOBD) en de oude dieselrookmeting komen voor dieselauto’s met roetfilter te vervallen.

Gezien de benodigde voorbereidingstijd voor de RDW en autobranche wordt gestreefd naar invoering van de deeltjestellertest in de APK op 1 januari 2022. Het Nederlands meetinstituut is nu bezig met de typekeuring van deeltjestellers van meerdere fabrikanten. Op basis van de voortgang hiervan zal in oktober 2020 na afloop van de internetconsultatie worden bekeken of de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2022 haalbaar is.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het effect van deze regelgeving is dat een nieuwe APK-test voor controle van roetfilters met een deeltjesteller wordt ingevoerd. De verwachting is dat door een betere controle op de fijnstofuitstoot beter onderhoud aan roetfilters plaats gaat vinden. Ook worden naar verwachting minder roetfilters verwijderd. Deze effecten hebben tot gevolg is dat de lucht schoner wordt, wat een positief effect heeft op het milieu en de gezondheid van burgers.

Bedrijven die zich bezighouden met APK's moeten voor de nieuwe test een door het Nederlands Meetinstituut goedgekeurde deeltjesteller aanschaffen. De verwachting is dat begin 2021 meerdere fabrikanten goedgekeurde deeltjestellers op de markt zullen aanbieden. De verwachte kosten van een deeltjesteller zijn circa € 5.000,- à € 7.500,-.

Diverse bedrijven houden zich nu professioneel bezig met het verwijderen van roetfilters. Hierbij wordt dan ook het Onboard Diagnose (OBD) system gemanipuleerd. Deze vraag hiernaar zal afnemen. Daarnaast zullen autobedrijven, vooruitlopend op verplichtstelling in de APK, er bij de inruil en verkoop van gebruikte dieselauto’s mogelijk op gaan toezien dat het roetfilter naar behoren functioneert.

Optie voor invoering van de nieuwe APK-roetfiltertest is om de reeds bestaande overgangsregeling te verruimen. Deze regeling voorziet erin dat bij oudere dieselauto’s het filter bij de RDW kan worden afgemeld indien sprake is van een defect of verwijderd roetfilter. In dat geval wordt bij de APK geen roetfiltertest meer uitgevoerd, maar moet wel de MRB-roettax worden betaald. Doel van deze optie is om de kosten voor reparatie van roetfilters te beperkt. In de bijlage treft u meer informatie aan over deze optie.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 2 november 2020 via deze website reageren op de concept regeling en de toelichting. Een specifieke vraag is hoe u aankijkt tegen de optie voor verruiming van de overgangsregeling.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee wanneer mogelijk de regeling te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Kamerbrief over invoering nieuwe APK-test voor controle van roetfilters van dieselauto’s in 2023

Bron: tinyurl.com

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl