Wijziging ANVSverordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bereidt een wijziging van de ANVS-verordening voor. Deze wijziging stelt een maximale afvoertermijn van twee jaar vast voor radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen. Daarnaast brengt de wijziging een correctie in een bijlage aan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-05-2022
Einddatum consultatie 29-06-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Ondernemers, zijnde vergunning- en registratiehouders die handelingen verrichten met radioactieve stoffen;
• Nucleaire installaties;
• Toezichthouders.

Doel van de regeling
Met de wijziging van de verordening verschaft de ANVS ondernemers, vergunning- en registratiehouders, en toezichthouders duidelijkheid over de verplichte maximale afvoertermijn van radioactieve afvalstoffen en splijtstof of erts bevattende afvalstoffen. Ondernemers, vergunning- en registratiehouders moeten deze stoffen binnen de maximumtermijn van hun locatie afvoeren. Het blijft mogelijk om van de maximumtermijn af te wijken wanneer in de vergunning een andere termijn is opgenomen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de wijziging krijgen registratiehouders, vergunninghouders en toezichthouders duidelijkheid over de algemeen geldende afvoertermijn. Deze termijn geldt voor registratiehouders en voor vergunninghouders, tenzij in de verleende vergunning een specifieke afvoertermijn is opgenomen. Dit voorkomt onduidelijkheid en maakt de regels over het afvoeren van radioactieve afvalstoffen beter uitvoerbaar en handhaafbaar.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 juni 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bron: wetten.overheid.nl

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl