Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ANVS Beleidsregel toezicht COVRA tarieven

Openbare orde en veiligheid

In het kort

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft de taak gekregen om toezicht te houden op de tarieven van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). De COVRA verzamelt radioactief afval in Nederland en slaat dat veilig op. Allerlei bedrijven in Nederland betalen COVRA voor deze dienst. De regelgeving bepaalt dat COVRA de tarieven voor deze dienst op een transparante, objectieve en niet-discriminerende manier vaststelt. De ANVS bereidt een beleidsregel voor waarmee ze de tarieven van de COVRA op deze drie vereisten kan beoordelen.

Wat is het doel?

Er is op dit moment onduidelijkheid over de precieze betekenis van de drie eisen waaraan het COVRA moet voldoen. Dat maakt het voor de ANVS lastig om het toezicht uit te voeren. De beleidsregel is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de drie vereisten. In de beleidsregel licht de ANVS toe hoe de ANVS transparantie, objectiviteit en niet-discriminatie uitlegt.

Zo weet COVRA waarop zij moet letten bij het bepalen van de tarieven en aan welke vereisten zij moeten voldoen. De ANVS kan hiermee gericht toezicht houden op de kosten die COVRA vraagt voor hun diensten.

Reageren?

U kunt tot en met 9 oktober 2023 via deze website uw reactie geven op alle onderdelen van deze Beleidsregel.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie4 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties