Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Vledderveen
Datum 10 december 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
In plaats van het stikstofprobleem bij de bron aan te pakken (in de eerste plaats de agrarische sector) zoekt de overheid opnieuw de oplossing in reanimering van het slachtoffer, ofwel door de natuur zogenaamd robuuster te maken of een deel van de in de natuur opgeslagen stikstof daar weg te halen - met alle nadelige gevolgen van dien. Het is alsof je mensen die in de buurt wonen van een staalfabriek die te veel roet uitstoot, gaat behandelen met een medicijn die het roet uit hun longen verwijderd, in plaats van de fabriek te verplichten roetfilters te gebruiken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht