Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam (voormalig) : Klein Nibbelink (Drs. F.J.F. Smit)
Plaats Altweerterheide (Weert)
Datum 14 december 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
Ik vind dat er teveel miljarden naar de boeren gaan. In zijn algemeenheid én omdat er teveel sluiproutes zijn om wel het geld te innen, maar zonder dat het veel resultaat oplevert voor stikstofreductie en dus voor de natuur. In zijn algemeenheid omdat de sector als zodanig sinds het PAS geprofiteerd heeft van de PAS regeling, en nu dus profiteert van het terugbrengen van een onterechte situatie die ze zelf mede heeft veroorzaakt. Het is wel zo dat de individuele boer nauwelijks anders kon, hoewel daar ook tegen aangevoerd kan worden dat de boeren wel een heel erg vrij ondernemerschap voorstaan, veel te vrij. Echter vooral is de sector als zodanig met de LTO voorop deze richting ingeslagen. Deze richting blijft de richting in het besluit; er wordt geen andere weg ingeslagen. B.v. de weg van een optimale bedrijfsgrootte voor kringlooplandbouw.
Teveel sluiproutes zijn mogelijk via bedrijven op meerdere locaties, en via omgevingsvergunningen waarin erg veel ruimte zit. Het is/was bij gemeentes cultuur om aangevraagde vergunningen in een veel te ruim jasje te steken. Als het tegen zit slurpt deze ruimte al het subsidiegeld op. Hier moet een beter systeem voor bedacht worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht