Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam HJ Boon
Plaats Renkum
Datum 8 december 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
Ik vind het een slecht concept-besluit
Stikstof is de grootste bedreiging van de Nederlandse natuur. Al decennia lang worden natuurgebieden zwaar overbelast. Planten- en diersoorten verdwijnen, bomen sterven, bodems verzuren. Dit terwijl de biodiversiteit toch al zwaar onder druk staat.
Dus doe nu iets wezenlijks!
De Commissie Remkes heeft glashelder duidelijk gemaakt wat daarvoor nodig is: ik ben dus met hen van mening dat 50% reductie van de stikstofneerslag op de natuur in 2030 er moet komen. Alleen die ingreep geeft onze natuur de mogelijkheid om te herstellen, en biedt weer ruimte voor woningbouw en andere economische activiteiten.
Het huidige wetsvoorstel voldoet daar volstrekt niet aan. Met deze initiatiefwet legt u zowel het advies van de Commissie Remkes als dat van de Raad van State naast u neer. De door u voorgestelde reductie van 26% (waarvan de helft zogenaamd ‘autonoom’ op zal treden) zal alleen maar leiden tot meer juridische procedures, onzekerheid voor ondernemers en toenemende schade aan onze natuur. Bovendien maakt u van de voortgang in de komende jaren – de tussentijdse doelen – géén resultaatverplichting. Als gevolg hiervan zullen we nog veel mooie natuur verliezen.
Ik verzoek u daarom dringen om het stikstofreductiedoel te verhogen naar 50%, in het belang van de natuur én om te voorkomen dat de vergunningenimpasse voor economische ontwikkelingen de komende jaren voortduurt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht